9.7.11

Hanya Sepuluh 74

Hari ini sejarah. Doa saya pasrah, agar penghujungnya bukan merah.