4.1.16

Pindah

Salah Taip sudah berpindah ke nizambakeri.com

Semua entri asal Salah Taip ada di sana.

Terima kasih kerana setia bersama blog saya.